Overeenkomst ‘duurzame samenwerking’ ondertekend

15-06-2023

De schoolbesturen, die samenwerken binnen VOTA, hebben uitgesproken duurzaam te willen samenwerken en onderkennen dat de samenwerking geen vrijblijvend karakter heeft. Om dit formeel vast te leggen hebben alle deelnemende besturen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De besturen streven ernaar de werkgelegenheid te bevorderen, de kwaliteit van het personeel te vergroten, personeel op te leiden, het aanbod aan personeel te laten toenemen, de loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van het personeel te stimuleren en de kwaliteit van het onderwijs verder uit te bouwen. VOTA vervult een verbindende, ondersteunende en faciliterende rol richting de partijen.

De schoolbesturen dragen zorg voor een constructieve samenwerking op het gebied van strategische personeelsplanning, gezamenlijk vacatureplatform en werving en goed werkgeverschap.

De deelnemende schoolbesturen zijn:

  • Portuur
  • De Waerdenborch
  • Het Stedelijk
  • Het Erasmus
  • OSG Hengelo
  • Attendiz
  • Carmelcollege
  • ROC van Twente

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven