Even voorstellen: OSG Hengelo

14-05-2024

VOTA staat voor Voortgezet Onderwijs Twente en de Achterhoek en is een samenwerkingsverband van zelfstandige V(S)O-schoolbesturen en een school voor middelbaar beroepsonderwijs. Zij hebben de krachten gebundeld en gaan via VOTA gezamenlijk aan de slag met de gevolgen van regionale krimp en het dreigend lerarentekort. In willekeurige volgorde stellen de besturen zich aan je voor. Dit keer geven we de beurt aan OSG Hengelo.

OSG Hengelo is de openbare scholengemeenschap van Hengelo, wij heten onze leerlingen welkom op vier scholen; het Bataafs Lyceum, Montessori College Twente, Praktijkonderwijs ’t Genseler en het C.T. Stork College. Deze scholen zijn een mini-samenleving waar we elkaar ontmoeten vanuit gemeenschappelijke uitgangspunten. We leven samen, werken samen, leren en bouwen samen en verbinden met de samenleving.

Een openbare school is van en voor de samenleving. We leven steeds meer in een samenleving waar iedereen gelijke kansen en mogelijkheden verdient: ongeacht afkomst, religie, taal, voorkeuren, uiterlijk, gedachten of werk- en denkniveau. Daarmee is de maatschappelijke opdracht van de scholen binnen Stichting OSG Hengelo helder.

We werken samen, waar nodig en nuttig voor onze leerlingen, maar we zijn verschillend. We koesteren de eigen identiteit en (onderwijs)visie van de vier scholen. Alleen dan kan elke school het maatwerk leveren dat past bij de leerlingen en het schoolprofiel. Er ontstaat een veilige, uitdagende omgeving waar respect en vertrouwen centraal staan.

Bataafs Lyceum

Het Bataafs Lyceum is een kleinschalige school voor havo en vwo met actief en uitdagend onderwijs. Op het Bataafs worden de leerlingen gezien. Dat merk je aan de persoonlijke en goede sfeer en aan de vele mogelijkheden voor maatwerk, zowel binnen als buiten de les. bataafslyceum.nl

Montessori College Twente

Op het Montessori College Twente is het montessori-concept leidend bij alle onderwijsontwikkelingen. Het MCT heeft een breed aanbod, omdat het voor leerlingen belangrijk is om, naast de lessen, iets extra’s te kunnen doen. Ze leren het meest van het echte leven: binnen, maar ook buiten school. montessoricollegetwente.nl

Praktijkonderwijs ’t Genseler

’t Genseler biedt uitdagend, praktisch onderwijs en richt zich op toeleiding naar de arbeidsmarkt. Op ’t Genseler is de leerling steeds meer verantwoordelijk voor het eigen leer- en ontwikkelproces. Door leerlingen te helpen ontdekken waar hun passie ligt, leren ze hoe ze de mooiste versie van zichzelf kunnen worden. hetgenseler.nl

C.T. Stork College

Het C.T. Stork College is de vmbo-school van Hengelo. Het is de school van de trotse makers. Op het C.T. Stork komen leerlingen die graag leren, maar niet persé uit de boeken. Dat kan er uiteraard wel, maar het kan op een andere manier. C.T. Stork is een school voor praktijk-rijk-vmbo-onderwijs met een breed aanbod aan praktische profielen. ctstorkcollege.nl

Waarom zou je voor OSG Hengelo kiezen?

  • Samen bieden we onze leerlingen een plek waar ze gezien worden. Een veilige en vertrouwde ontmoetingsplek waar we samen leven, samen werken en samen bouwen, uiteraard in verbinding met de maatschappij.
  • Samen dragen we onze kernwaarden uit, dat doen we op vier scholen met 325 collega’s.
  • Met o.a. onze huisacademie bieden we onze collega’s volop mogelijkheden voor ontwikkeling en professionalisering.
  • In onze scholengroep werken we samen en leren we van elkaar. Zo verbreden we samen het onderwijsaanbod en bieden we samen stages, vakken en projecten aan.

Ben je nieuwsgierig naar onze scholen en onze collega’s? Bekijk dan deze video: https://youtu.be/7XIJ04VcngQ?si=IrOa83oEP6aQN5Yd


Bestuurlijke fusie

Per 1 augustus 2024 zal OSG Hengelo bestuurlijk fuseren met Het Erasmus in Almelo, deze fusie biedt huidige en toekomstige personeelsleden ruimere mogelijkheden voor o.a. mobiliteit. Gezamenlijk worden we een grote onderwijsspeler met veel professionele smaken.

  

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven